Studiekeuzebegeleiding voor scholieren

Middelbare scholieren lopen vaak tegen problemen aan als ze een studiekeuze moeten maken. Dat kan erg vervelend zijn want dit kan veel stress opleveren. Daarom moet je ervoor zorgen dat middelbare scholieren tijdig hulp krijgen wat betreft studiekeuzebegeleiding. Maar hoe doe je dit dan? Hoe zorg je er nou voor dat je de juiste studiekeuzebegeleiding aanbiedt. Dit kan natuurlijk verschillen als je studiekeuzebegeleiding moet aanbieden vanuit school of vanuit thuis als ouders. In beide situaties zijn er genoeg opties die je kunt gebruiken. Je kunt er zelf voor kiezen studiekeuzebegeleiding te bieden maar je kunt er ook voor kiezen om externe studiekeuzebegeleiding in te schakelen. Hoe dat zit en wat de beste optie is wordt je uitgelegd in deze blog. Zo weet jij precies hoe je moet handelen zodat jouw leerling, zoon of dochter niet in de problemen komt met zijn of haar studiekeuze.

studiekeuzebegeleiding

Studiekeuzebegeleiding op school

Op school is het erg belangrijk dat er een praktijk gebaseerde omgeving wordt aangeboden, deze praktijk gebaseerde omgeving kan worden ingericht door leerlingen te laten doen waardoor zij kunnen reflecteren op ervaringen. Als leerlingen dit kunnen doen stimuleer je de loopbaancompetenties motieven- en kwaliteitenreflectie. Erg belangrijk bij voor het maken van de juiste studiekeuze. Wanneer iemand kan reflecteren op ervaringen kan iemand beter inschatten wat wel of niet bij hem of haar past. Als school kun je workshops verzorgen, stages inzetten of mensen uit de praktijk laten langskomen. Daarbij zou je zelfs nog kunne sturen op maatschappelijke beroepen waar veel vraag naar is. Dit kan enorm helpen voor de maatschappij omdat jongeren vaak een verkeerd beeld hebben bij de zorg bijvoorbeeld. Ook is er een tekort aan docenten. Verder kun je studiekeuzebegeleiding stimuleren door het gesprek aan te gaan met leerlingen. Tijdsgebrek kun je oplossen door externe hulp.

Hulp vanuit thuis

Vanuit thuis kun je ook hulp aanbieden, bijvoorbeeld door als ouder zelf te helpen. Het is hierbij wel belangrijk dat je als ouder kijkt hoe je deze hulp aanbiedt. Veel ouders maken de fout het voortouw te veel te nemen waardoor de autonomie van iemand in het gedrang komt. Autonomie is erg belangrijk in deze leeftijdsfase, je merkt dan ook dat er veel weerstand bij komt kijken als autonomie in het gedrang komt. Als ouders is het goed om een ondersteunende functie te hebben en geen bepalende functie. Het zal niet de eerste keer zijn dat een jongere een studiekeuze baseert op de voorkeur van zijn of haar ouders. Dit kan echt verkeerd aflopen! Zorg dus dat je niet stuurt als je studiekeuzebegeleiding wilt aanbieden. Ondersteun in plaats daarvan en maak een plan met je zoon of dochter.

Externe hulp

Als je er zelf niet uitkomt als ouder of school kun je externe studiekeuzebegeleiding inschakelen. Dit zijn professionals die hiervoor zijn opgeleid. Vaak hebben deze personen een loopbaancoach of loopbaanadvies opleiding gedaan waardoor ze perfect in staat zijn te helpen bij het maken van een studiekeuze. Het maken van een studiekeuze is namelijk niet eenvoudig maar met de nodige tijd en energie zeker niet onmogelijk!